Witaj na Forum. Zaloguj się lub Załóż konto.

Ustronie Morskie noclegi blisko morza  e-wczasy.pl  Noclegi Ustronie Morskie  holidon.pl  

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Porozumienie Razem

Strony: [1] 2 3 ... 9
1
Życie codzienne / Odp: Sianożęty - parkingi
« dnia: Wrzesień 12, 2018, 17:25:00 pm »
Niestety, Wójt nie doczytał treści interpelacji. Odpisał wymijająco. Najwyraźniej uważa, że mieszkańcom taka wiedza nie jest potrzebna!

 Pismo w załączniku.

2
Życie codzienne / Odp: Sianożęty - parkingi
« dnia: Wrzesień 11, 2018, 00:32:01 am »
Witamy, została złożona w dniu 20.08.2018 interpelacja. Dzisiaj mija termin udzielenia odpowiedzi. Umieścimy ją niezwłocznie jak tylko otrzymamy. W załączniku treść pisma do wójta Gminy.

Porozumienie Razem

3
Życie codzienne / Kolejny sezon – toaleta publiczna zamknięta.
« dnia: Lipiec 25, 2018, 11:07:16 am »
Rok temu kolega Tomasz Rymaszewski złożył interpelację w sprawie nieczynnego kontenera sanitarnego pomiędzy ul. Graniczną, a Spokojną. Ogólnodostępny szaletu zakupiony z publicznych środków przy odcinku plaży, z którego korzysta ogromna ilość wczasowiczów, jest kolejny sezon zamknięty.
Dlaczego? Jak można się domyślać, władze Gminy kolejny rok nie są w stanie wyegzekwować od dzierżawcy działań zgodnych z umową dzierżawy!

Linki do zeszłorocznej interpelacji i odpowiedzi:

http://bip.ustronie-morskie.pl/uploads/media/Nr_19_-_2017.07.18_-_kontener_02.pdf

http://bip.ustronie-morskie.pl/uploads/media/Nr_19_-_odpowiedz.pdf

4
Życie codzienne / Odp: Sianożęty - parkingi
« dnia: Lipiec 21, 2018, 16:11:30 pm »
Temat poważny i konieczny do rozważań i rozwiązania całościowo i kompleksowo. Nasz klub radnych sygnalizował problem wójtowi Jerzemu Kołakowskiemu, sekretarzowi Tomaszowi Grobla oraz radnym Samych Swoich wielokrotnie. Zabezpieczaliśmy środki na budowę miejsc postojowych między innymi na ul. Osiedlowej przy Ośrodku Zdrowia. Wprowadziliśmy do budżetu zadanie: budowa miejsc postojowych za Urzędem Gminy. Oczekiwaliśmy rozszerzania stref płatnego parkowania, przede wszystkim w celu wymuszania rotacji, a także pozyskania finansów do budowy kolejnych miejsc postojowych w Gminie. Był to również jeden z powodów głosowania przeciw udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy:
Cyt. „Uznaliśmy w pracach nad uchwałą budżetową, że w pierwszej kolejności zamiast budowy miejsc postojowych przy ul. Jantarowej, bardziej istotne jest zabezpieczenie miejsc postojowych dla petentów Urzędu Gminy. Tak też w pierwszej kolejności się stało. Parking przy urzędzie powstał.
Kolejne tego typu inwestycje warunkowaliśmy ujęciem w uchwale dotyczącej strefy płatnego parkowania, lub zaproponowaniem przez Wójta innej formy płatnej wymuszającej rotację pojazdów i pozwalającej na pozyskanie środków z przeznaczeniem na zabezpieczenie tej konieczności. Jednak zmiana sił w Radzie Gminy doprowadziła do realizacji zadania budowy miejsc postojowych proponowanego przez Wójta na ul. Jantarowej bez wprowadzenia strefy płatnego parkowania  czy innych stosownych opłat, co wymaga jego inicjatywy. Naszym zdaniem jest to przejaw niegospodarności oraz preferowanie podmiotów gospodarczych w tym przypadku, jak również brak strefy płatnego parkowania na ul. Kościuszki, której rozszerzenia domagaliśmy się od Jerzego Kołakowskiego kolejny raz. Ponadto proponowaliśmy zmiany  zasad funkcjonowania płatnych parkingów. Domagaliśmy się wyłączenia ze strefy parkingów koło Heliosa, Kościoła, gdyż ustawa o drogach publicznych ograniczała możliwość pobierania opłat w soboty i niedzielę. Zostaliśmy jak zwykle zlekceważeni. Dodatkowo Jerzy Kołakowski doprowadził przez swoją niechęć do naszych wskazówek, do konieczności zwrotu podatku VAT za parkingi nieznajdujące się w pasie drogowym. Tym samym nie wykonał dochodów planowanych na 2017 rok w tym zakresie.  Do podjęcia działań związanych ze zwrotem podatku VAT został Wójt zmuszony wynikami kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.”

Jak można zauważyć, trudno nazwać powyższe działania walką o stołki! Bez „właściwej” woli wójta, radni jak widać mają związane ręce. „Wykonanie” jest kompetencją Jerzego Kołakowskiego.

W pełni utożsamiamy się z Pana zdaniem. Spróbujemy ustalić pomysłodawcę, ewentualnych autorów wniosku, koszt wykonania i celowość działań składając interpelację radnego. Wójt ma 21 dni na udzielenie odpowiedzi.5
Życie codzienne / Odp: Sprawy Rady Gminy
« dnia: Czerwiec 25, 2018, 21:16:10 pm »
                       21czerwca bieżącego roku na  internetowej stronie Urzędu Gminy Ustronie Morskie ukazała się informacja, że powstanie kolejny plac zabaw w Ustroniu Morskim  (https://www.ustronie-morskie.pl/4973/wniosek). Bardzo się z tego faktu cieszymy, nie mniej jednak chcemy zaznaczyć, że  24 kwietnia 2018r. na posiedzeniu 43 sesji Radny Gminy Ustronie Morskie to radny Mirosław Dziewiałtowicz złożył wniosek formalny  do uchwały
w sprawie zmian w budżecie (https://youtu.be/uhWXPRX7MQk  1:43;53). Zaproponował
on zabezpieczenie środków na budowę placu przy ul. Górnej w związku z możliwością aplikowania o dofinansowanie ze Stowarzyszenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Morze i Parsęta". Uznał, że działanie to jest bardzo istotne ponieważ  wymienione stowarzyszenie ogłosiło III nabór wniosków o dofinansowanie. Termin składania wniosków był do 11.05.2018r.
 Teraz trzymamy kciuki, aby w miarę szybko doszło do realizacji tego projektu 
i zarówno mieszkańcy jak i przyjezdni goście mogli cieszyć się z nowego miejsca
do aktywnej rekreacji.

6
Życie codzienne / Odp: Sprawy Rady Gminy
« dnia: Czerwiec 12, 2018, 21:40:45 pm »
Nie można pozostawić bez komentarza wypowiedzi radnych Samych Swoich na ich fb.
 
Proponujemy w pierwszej kolejności, żeby członkowie klubu radnych Sami Swoi rozpoczęli od zapoznania się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, a w szczególności z najistotniejszym fragmentem opinii RIO dla radnych:

„Skład Orzekający dokonał oceny sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności z prawem. Przedmiotem opiniowania była zgodność jego zakresu i szczegółowości z art. 267 i art. 269 ustawy o finansach publicznych, zgodność danych ujętych w sprawozdaniu z danymi wynikającymi z ewidencji uchwał organów jednostki samorządu terytorialnego oraz ze sprawozda¬niami budżetowymi. Mimo tego, że ze względów formalnych sprawozdanie zawiera wybrane in¬formacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, opinia nie stanowi oceny jego wykonania. Ocena działań organu wykonawczego (czyli Wójta) w zakresie stopnia realizacji budżetu pod kątem gospodarności i celowości przy wykonaniu budżetu należy do organu stanowiącego (znaczy rady gminy) jednostki samorządu terytorialnego”.

Faktem jest, że opinia komisji rewizyjnej podjęta została głosami radnych z kręgu wójtowego klubu, dlatego też trudno uznać ją za obiektywną. (ZA – M. Molcan, M. Iwańczyk, S. Kręglewska – po metamorfozie, Z. Majewska).  Zasada, że RIO wydało opinię pozytywną, to my też musimy, świadczy jedynie o wiedzy radnych.

Absolutnie jesteśmy pewni, że „nasze zawiadomienia” w pełni osiągnęły skutek. Wójt w odniesieniu do każdej zgłaszanej nieprawidłowości wprowadził zmiany jakich oczekiwaliśmy. Czekamy jeszcze na oddanie do kasy gminnej 1,5 mln, które bez wiedzy radnych przekazał do ‘przejadania” w Gminnej Energii. Po naszych monitach do prokuratury, RIO, Wójt zobowiązał się zwrócić środki pieniężne do końca roku co jest zapisane w protokole RIO. 

Dodamy tylko, że jedyne co członkowie klubu radnych Sami Swoi potrafili zrobić w tej sprawie, w momencie kiedy osiągnęli „większość” w składzie rady gminy, to wykreślenie z planu pracy rady sprawozdania finansowego spółki Gminna Energia i zablokowanie nam i mieszkańcom możliwości dyskusji nad istotną „kulą u nogi” drenującą budżet ustrońskiego samorządu.

7
Życie codzienne / Odp: Sprawy Rady Gminy
« dnia: Czerwiec 10, 2018, 22:38:10 pm »
Wójt Jerzy Kołakowski tylko 8 głosami radnych „za” otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017r. Nasze argumenty przeciw przedstawiliśmy Państwu przedwczoraj. Niestety, nie przekonały nawet Pań, które jeszcze niedawno podpisałyby się pod nimi dwoma rękoma.

Kontrę do odczytanych przez Bernadetę Borkowską „zarzutów” pod adresem Wójta wypowiedziała Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan, która nie wiedzieć dlaczego skoncentrowała się na ocenie naszego klubu, a przecież to nie my ubiegaliśmy się przedłużenie „kredytu zaufania”.  Jej odniesienie oceniamy, tak samo, jak odpowiedź Kołakowskiego na wniosek mieszkańców w sprawie przeprowadzenia konsultacji. Ordynarna propaganda skierowana do  mieszkańców nie śledzących prac Rady Gminy. Totalna kompromitacja i obciach płynący z ust przedstawiciela wójtowego klubu. Nie inaczej należy uznać kłamliwe próby udowodnienia w kilku minutowym wywodzie, że MY nie chcieliśmy realizować  szeregu inwestycji. Ten wytwór czyjeś chorej jaźni dał się obalić w bardzo prosty i poparty faktem sposób.

Demagogia radnej Molcan spotkała się z ogromnym oburzeniem kolegi Mirosława Dziewiałtowicza, który „dwoi się i troi” walcząc o realizację zadań w swoim okręgu. Ohydna teza została stworzona, z dużym prawdopodobieństwem, przez urzędowego ideologa,  na podstawie wycofania przez nasz klub z porządku obrad uchwał w sprawie zmian w budżecie. To miał być dowód na naszą niechęć realizacji szeregu inwestycji.

Kolega Krzysztof Grzywnowicz natychmiast obnażył słabość wywodu odczytując fragment protokołu z sesji, do której odnosiła się „obrończyni” Wójta:

„Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że rozmawiała z Wójtem. Dostała
sms o treści „ Nie wyrażam zgody na obliczenie poprawek Porozumienia Razem”.
W związku z tą decyzją, prosi, aby to uszanować, jest pracownikiem Pana Wójta i nie będzie się przeciwstawiać…

… Radny Zenon Wajgert powiedział, że w związku z tym, że nie ma współpracy ze strony
Wójta i pomocy, żeby coś poprawić, a Radni nie chcą chodzić po sądach, kiedy po raz kolejny
będą oskarżani, że coś źle zrobili wycofuje swój wniosek do zmian w projekcie uchwały w
sprawie zmian w budżecie z dnia 23 marca 2017 roku”.
( cały protokół : http://bip.ustronie-morskie.pl/uploads/media/Sesja_nr_31_-_23.03.2017_14.pdf )

Radna tym samym dostarczyła kolejny powód, którego nie wymienialiśmy, do nieudzielenia Jerzemu Kołakowskiemu absolutorium. Notoryczne nie uczestniczenie Wójta w sesjach Rady Gminy, które powodowało brak decyzyjności  przedstawiających uchwały oraz prowadziło do impasu i braku możliwości wypracowania kompromisu.

Referująca przedstawicielka klubu radnych Sami Swoi, raczyła przypomnieć uzasadnienia odwołań prezydium rady gminy. Tłumaczenie dotyczące wiceprzewodniczącego, nadaje się do „przedszkola” i budzi jedynie uśmiech:
W skrócie myślowym – nie upominał przewodniczącej, żeby słuchała Wójta.

Podsumowania podjął się „z przekąsem” Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Basarab określając odczyt koleżanki Bernadety Borkowskiej „dziesięcioma przykazaniami”.

Myślimy, że bardzo trafnie, bo czym byłby świat bez tych zasad?
Jak również zdanie, że ocenią nas wszystkich wyborcy jest kolejną ważną prawdą!


Cdn…

8
Życie codzienne / Absolutorium 2017
« dnia: Czerwiec 08, 2018, 20:42:13 pm »
Nasz głos, odczytany przez Bernadetę Borkowską w czasie dzisiejszej sesji w imieniu klubu radnych Porozumienie Razem, w sprawie wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jerzemu Kołakowskiemu.

Szanowni Państwo,
Regionalna Izba Obrachunkowa  analizuje porównawczo techniczną stronę sprawozdania z wykonania budżetu. Dokonuje  oceny na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu , sprawdza czy występuje zgodność kwot planowanych i wykonanych, a także określa prawną jakość przedłożonych dokumentów.
W naszym przekonaniu dużo istotniejsza jest ocena stopnia realizacji budżetu pod względem gospodarności i celowości przy jego wykonaniu oraz całokształt działań organu wykonawczego w badanym okresie. To zadanie należy do nas radnych będących członkami  organu stanowiącego.
 
Dokonaliśmy skrótowej analizy minionego rok, którą odczytam w punktach:

1.   Nie wykonanie szeregu zadań inwestycyjnych zapisanych w uchwale budżetowej na 2017 r. Należy zauważyć brak wykonania budowy I etapów ul. Bogusława XIV i Liliowej, Kwiatowej, miejsc postojowych przy Ośrodku Zdrowia po raz kolejny, zejścia na plażę nr 17.                                 
Jak to możliwe, że Wójt mając zapisane w uchwale budżetowej na 2017 rok środki np. na wspomnianą ul. Bogusława XIV, miejsca postojowe przy Ośrodku Zdrowia,  czyli od początku roku, nie jest wstanie zaplanować i wykonać tego zadania w dogodnych warunkach i zakończyć w roku budżetowym tylko przenosi na kolejny rok, częściowo nawet jako środki niewygasające.

2.   Istotnym zarzutem wobec Wójta dotyczącym gospodarności jest brak kontroli właścicielskiej w Spółce Gminna Energia i zatrzymanie środków należnych Gminie w Spółce w wysokości ponad 1,5mln złotych. Ratowanie się brakiem obecności podczas rozmów o kondycji farmy w czasie sesji, nie udostępnienie sprawozdania finansowego radnym. Twierdzenie, że wszystko jest właściwie.
Jednak kontrola kompleksowa RIO spowodowała zmianę decyzji i zobowiązanie do oddania gminie należnych środków do końca roku. Wójt Gminy miał w tym czasie 1,5mln na koncie Gminnej Energii, które ukrywał przed Radą Gminy. Środki pozyskane z vatu za aport majątku gminnego do Spółki nie wróciły na konto Gminy do dzisiaj, są przejadane przez Gminną Energię, a mogły być przeznaczone np.  na budowę ul. Wiejskiej.
Uznajemy bezczelne oszukiwanie Radnych, mieszkańców Gminy, brak sprawozdań finansowych Spółki jako niewłaściwy sposób na działalność  i współpracę.
Uważamy, że  osoby  odpowiedzialne za finansowe funkcjonowanie Gminy postępują wysoce nieetyczne, niegospodarnie, że nie ma tu działań dla „dobra wspólnego”.

3.   W uchwale budżetowej radni wykreślając rozbudowę klimatyzacji w Urzędzie Gminy wprowadzili zakup systemu do zarządzania pracami Rady Gminy wraz z nagłośnieniem. Z jednej strony chodzi  o elektroniczną wymianę dokumentów przez co ograniczamy do zera drukowanie materiałów na komisje i sesje (oszczędności), a z drugiej system ma pozwolić na rejestrowanie dźwięku i obrazu z obrad Rady Gminy. Wójt podjął decyzję o wykonaniu zadania w grudniu.
Jednak jak Państwo widzicie przez fanaberie zarządzających do dzisiaj system nie działa i leży w kartonach, co również w naszym przekonaniu ma niewiele wspólnego z gospodarnością i racjonalnym myśleniem.

4.   Kształtowanie opłat za korzystanie z Euroboiska bez stosownego upoważnienia Rady Gminy w postaci uchwały oraz nie pobieranie opłat do czasu reakcji klubu radnych Porozumienie Razem.
Naszym zdaniem Jerzy Kołakowski ustalił cennik za obiekt sportowy tylko i wyłącznie z powodu działań naszego klubu. Jesteśmy przekonani, że obowiązujące zarządzenie w tej sprawie jest niewłaściwe, ponieważ nie zawiera upoważnienia Rady Gminy do ustalania cen w tym zakresie. Zostało sporządzone z potrzeby chwili „na gorąco” i wstecz. Opis i i mijające się z prawdą tłumaczenia  Wójta są zawarte w protokole kontroli RIO. Wójt w uchwale budżetowej nie zaplanował dochody z wynajmu, jak również wydatków związanych z utrzymaniem, oświetleniem itp. Mając wiedzę przy jej konstrukcji, że taki obiekt będzie już funkcjonował w roku 2017

5.   Uznaliśmy w pracach nad uchwałą budżetową, że w pierwszej kolejności zamiast budowy miejsc postojowych przy ul. Jantarowej,   bardziej istotne jest zabezpieczenie miejsc postojowych dla petentów Urzędu Gminy. Tak też w pierwszej kolejności się stało. Parking przy urzędzie powstał.
Kolejne tego typu inwestycje warunkowaliśmy ujęciem w uchwale dotyczącej strefy płatnego parkowania, lub zaproponowaniem przez Wójta innej formy płatnej wymuszającej rotację pojazdów i pozwalającej na pozyskanie środków z przeznaczeniem na zabezpieczenie tej konieczności.
Jednak zmiana sił w Radzie Gminy doprowadziła do realizacji zadania budowy miejsc postojowych proponowanego przez Wójta na ul. Jantarowej bez wprowadzenia strefy płatnego parkowania  czy innych stosownych opłat co wymaga jego inicjatywy. Naszym zdaniem jest to przejaw niegospodarności oraz preferowanie podmiotów gospodarczych w tym przypadku, jak również brak strefy płatnego parkowania na ul. Kościuszki, której rozszerzenia domagaliśmy się od Jerzego Kołakowskiego kolejny raz. Ponadto proponowaliśmy zmiany  zasad funkcjonowania płatnych parkingów. Domagaliśmy się wyłączenia ze strefy parkingów koło Heliosa, Kościoła, gdyż ustawa o drogach publicznych ograniczała możliwość pobierania opłat w soboty i niedzielę. Zostaliśmy jak zwykle zlekceważeni.   Dodatkowo Jerzy Kołakowski doprowadził przez swoją niechęć do naszych wskazówek, do konieczności zwrotu podatku VAT za parkingi nie znajdujące się w pasie drogowym. Tym samym nie wykonał dochodów planowanych na 2017 rok w tym zakresie.  Do podjęcia działań związanych ze zwrotem podatku VAT został Wójt zmuszony wynikami kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.


6.   Ignorowanie działań komisji rewizyjnej, wyników i ustaleń kontroli w zakresie gospodarki paliwami płynnymi i w szczególności  rozdawnictwem „darmowych karnetów” na basen bez jakiejkolwiek ewidencji i nadzoru. Ustalenia komisji pokryły się z wnioskami kontroli kompleksowej RIO w Szczecinie. Tym samym Wójt został zobowiązany do wykonania działań wskazywanych zdecydowanie wcześniej przez kontrolny organ Rady Gminy. W naszej ocenie „w obliczu strachu” zamazując ślady, niszcząc komisyjnie znaczną ilość karnetów Jerzy Kołakowski  zachował się w sposób niegospodarny. Wartość wydruku „darmowych wejściówek” ok. 1000zł mogła zostać wykorzystana, gdyż uprawnienie takie Wójt posiada po zaciągnięciu opinii odpowiedniej komisji rady gminy.

7.   Proponowanie przez Wójta, mającego pełną wiedzę o „ułomności dokumentu na podstawie argumentów przedstawianych przez nasz klub radnych”,  niesprawiedliwej społecznie uchwały o podatkach od środków transportowych preferującej poszczególne podmioty gospodarcze i partykularne interesy.  Powodującej znaczne uszczuplenie w dochodach Gminy. Proponowaliśmy projekt wyrównujący obciążenia na prowadzących tego typu działalność. Spotkał się to z odmową zarządzających w naszym samorządzie.

8.   Wójt ,nie szanując opinii radnych, uporczywe wprowadzanie do budżetu nieruchomości, z których sprzedażą nie zgadza się większość Rady Gminy i zarzuca „ustami” sekretarza, skarbnik nie wykonania dochodów majątkowych.
Prezentujemy stanowisko, w którym wielokrotnie sprzeciwialiśmy się sprzedaży działek wchodzących w skład ostatniego „dziewiczego” obszaru leśnego po wschodniej stronie Ustronia Morskiego.  Uważamy, że ten teren jest doskonałym miejscem do stworzenia naturalnej bazy rekreacyjnej w postaci ścieżek zdrowia, biegowych czy spacerowych do ciekawych historycznie obiektów. Również w aspekcie przyrodniczym znajduję się tutaj wiele interesujących okazów. 

9.   Jawność w postaci realizowania uchwały w sprawie rejestru umów jest „dziurawa” i prowadzona bardzo nierzetelnie i wybiórczo. Brak jest informacji o większości umów zawieranych przez Wójta.

Kończąc przypomnimy zdarzenia rozpoczynające rok budżetowy 2017. W naszym przekonaniu stanowią znaczną część oceny działań Wójta i jego współpracowników. Marnuje Pan znaczne środki budżetowe pod przykrywką promocji gminy. Płatne artykuły prasowe, relacje video, nieustanne opluwanie radnych opozycji za publiczne pieniądze jest naganne i niedopuszczalne. Pana powitanie Nowego Roku 2017 na finansowanych przez Gminę platformach informacyjnych  było zwyczajnym prymitywnym, aroganckim odbiciem postawy w stosunku do  części radnych Rady Gminy lub mówiąc ogólnej wobec ludzi, którzy mają inne zdanie i inną kulturę osobistą. Wypowiedzi skarbnik  również ośmieszają powagę urzędu i co raz częściej mamy wrażenie, że wiedza osoby odpowiedzialnej za finanse gminne jest pobieżna i niewystarczająca. Co zostało udowodnione 15.02.2017 r. i 1.03.2017r. przez kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Również argument wypowiadany przez Katarzynę Kruszyńską i Wójta Gminy, że przez nasze zmiany zabraknie na nagrody dla pracowników Urzędu Gminy okazał się nieprawdziwy. Jak wiecie Państwo pomimo naszych „cięć” budżetowych ta sfera ma się całkiem dobrze.

 
Tak określamy rok budżetowy 2017 i wnioskujemy do wszystkich członków Rady Gminy Ustronie Morskie o przemyślenie wysłuchanych zdarzeń i podjęcie decyzji o wyrażeniu sprzeciwu do uchwały proponowanej przez komisję rewizyjną.


9
Życie codzienne / Absolutorium 2017
« dnia: Czerwiec 07, 2018, 19:18:33 pm »
Jutro ważny dzień dla kierownictwa urzędu, szczególnie dla Jerzego Kołakowskiego. Czy Rada Gminy udzieli Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok? W zasadzie wydaje się, że jest to pytanie retoryczne. Sami Swoi wraz z „przyjaciółkami” bez mrugnięcia okiem i z radością podniosą rękę „za”. Czy relacja online będzie dostępna z tak ważnego w samorządzie wydarzenia zobaczycie Państwo jutro pod tym adresem:
https://www.ustronie-morskie.pl/4682/transmisje-online-sesje-rady-gminy

 Sesja rozpoczyna się o godzinie 8.00. W porządku obrad znajdują się punkty zawarte w linku:
https://www.ustronie-morskie.pl/4937/xliv-sesja-rady-gminy-ustronie-morskie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych sprawami samorządu.

Poniżej trochę wspomnień  z zbliżającej się do końca kadencji Rady Gminy
W 2016 roku zarządzający Gminy przekrzykiwali się żaląc, że przez działania radnych Porozumienie Razem nie będzie nagród w Urzędzie Gminy. Opluwani przez kierownictwo naszej władzy wykonawczej w lokalnych portalach i środkach masowego przekazu nie daliśmy się zastraszyć, nie ulegliśmy wszechobecnej presji. Wprowadziliśmy wówczas poprawkę w wynagrodzeniach w Urzędzie, obniżając plan Wójta o 300tys.zł. Jak widać w poniższym zestawieniu nagrody w tej jednostce samorządowej, mimo tak „drastycznych” działań miały się całkiem nieźle. Skarbnik dodatkowo zrekompensowała sobie straty pełniąc funkcję w gminnej spółce: 21 165zł.

10
Życie codzienne / Wyższy poziom jawności !
« dnia: Maj 18, 2018, 12:34:24 pm »
Po przeczytaniu odpowiedzi na wniosek radnej  Bernadety Borkowskiej (w załączniku) uznaliśmy, że należy przekazać Andrzejowi Basarab komunikat, że nie zgadzamy się z jego impertynenckim sposobem pełnienia tak odpowiedzialnej funkcji.Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Basarab

Panie Przewodniczący, rozpoczął Pan swoją aktywność od wprowadzenia dezinformacji w działaniach Rady Gminy usuwając z planu pracy terminy obrad. Ograniczył, poparty głosem radnych Sami Swoi, wykreślając sprawozdanie z działalności spółki Gminna Energia, wiedzę należną nam i mieszkańcom o funkcjonowaniu firmy, na której powstanie wydano ogromne środki z budżetu Gminy.
Teraz pomimo pełnych technicznych możliwości celowo i świadomie łamie Pan zapisy Statutu Gminy   (Głosowanie jawne odbywa się na sesji przez podniesienie ręki i jednoczesne użycie aparatury elektronicznej, rejestrującej indywidualne stanowiska głosujących radnych ).
Nie wykorzystuje zakupionego pół roku temu sprzętu służącego również do przekazywania i wymiany informacji w Radzie Gminy co jest ewidentnym przejawem niegospodarności.
 Jak być może Pan wie e-sesja, jest to platforma umożliwiająca dostęp do każdego radnego bez „zapychania skrzynek” z pełną informacją w zakresie funkcjonowania organu stanowiącego .Od materiałów źródłowych, jakimi są wnioski np. mieszkańców czy różnego rodzaju opinii, do projektów dokumentów końcowych – zwykle w postaci uchwał.
Musi Pan wiedzieć na podstawie bogatego doświadczenia, że komisje wypracowują swój pogląd na podstawie określonych szczegółowych dokumentów, które często pozwalają w pełni zrozumieć jego zasadność. Jednak zdanie komisji, która stanowi zwykle niewielką część składu rady gminy jest tylko możliwym kierunkiem dla pozostałych członków rady.
Blokowanie przez Pana osobiście dostępu do tej wiedzy, przy łatwości jej przekazu, świadczyć może tylko o braku dobrej woli oraz pełnego rozumienia takich pojęć jak „jawność”, „transparentność”.
Czy to nie Panu w szczególności powinno zależeć żeby radny na prowadzone przez Pana obrady przychodził w pełni przygotowany i odpowiedzialnie z pełnym przekonaniem określał stanowisko w głosowaniu?

Oczekujemy od Pana zmiany decyzji zawartej w odpowiedzi na wniosek radnej Bernadety Borkowskiej. Ponadto wymagamy, żeby pisma kierowane do mieszkańców, radnych, petentów, które wytwarza Pan w imieniu Rady Gminy stanowiły dokumenty sporządzane według najwyższych standardów, z zachowaniem zasad poprawności i staranności językowej, gdyż kształtują wizerunek całej Rady Gminy Ustronie Morskie w oczach odbiorców!

Z poważaniem
Klub Radnych
Rady Gminy Ustronie Morskie
Porozumienie Razem

11
Życie codzienne / Po prostu się należały...
« dnia: Maj 11, 2018, 08:38:13 am »
Swego czasu górnikom wypłacano 14-stki. W Ustroniu Morskim prawie wszyscy pracownicy Urzędu Gminy otrzymują nie tylko „14stki”, ale wierzymy, że za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, jeszcze „15stki” i „16stki”.
Tym razem analizujemy rok 2015. Średnia przypadająca na urzędnika sprawującego funkcje publiczne to 7,7 tys. złotych.
Tradycyjnie na najwyższe uznanie Szefa zapracowała Katarzyna Kruszyńska 25900zł (słownie – dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset złotych), dodatkowo wyróżniona „17stką”, kolejno Tomasz Grobla i kierownicy referatów, którzy otrzymali nagrody powyżej 10tys.

Dla porównania i zrozumienia skali procederu kilka linków:

http://www.kamienskie.info/w-dziwnowie-jak-w-bizancjum-grzegorz-jozwiak-srubuje-rekord-nagrod-i-premii-powiecie/

http://czluchow.naszemiasto.pl/artykul/przechlewo-ile-nagrod-i-premii-dostali-w-latach-2014-2017,4413462,art,t,id,tm.html

http://pila.naszemiasto.pl/artykul/nagrody-dla-urzednikow-ile-wydal-urzad-miasta-pily-a-ile,3136421,art,t,id,tm.html

http://gminakonopiska.pl/wiadomosci/nagrody-wojta-za-2015-rok/

W sumie na nagrody dla pracowników Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim w 2015 roku wydatkowano blisko 250tys. złotych

Komentarz pozostawiamy Państwu!

12
Na ostatniej sesji radny Mirosław Dziewialtowicz złożył wniosek  do uchwały w sprawie zmian w budżecie. Zaproponował zabezpieczenie środków na budowę placu przy ul. Górnej w związku z możliwością aplikowania o dofinansowanie z „grupy rybackiej”. Mimo nawoływań Jerzego Kołakowskiego do swoich radnych, że on nie zagłosowałby za poprawką zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni 100% poparciem propozycji kolegi.
Na pytania radnych co spowodowało, że budowa parkingu na Jantarowej stała się priorytetem, że zadanie, które nie było zapisane w budżecie nagle ma być w pierwszej kolejności realizowane, nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Wójt jedynie stwierdzIŁ, że już wcześniej planował.
Ponadto, uchwalono głosami Samych Swoich zabezpieczenie finansowania budowy ul. Łąkowej, Krótkiej, Łącznika do „Alki” od ul. B.Chrobrego, chodnika na Sztormowej oraz ogrodzenia zabytkowego kościoła w Rusowie.
Oczywiście przedsięwzięcia ważne dla mieszkańców i absolutnie konieczne, niektóre z nich to nasze pomysły wprowadzone do poprzednich budżetów Gminy (Krótka, Sztormowa).  Jednak sposób finansowania  oraz wprowadzenie „kuchennymi drzwiami” dodatkowych zadań, nie pozwoliło odpowiedzialne poprzeć zapisów uchwały.

Wszystkie te inwestycje będę wykonane z tzw. wolnych środków  (art. 217 ust. 2 pkt 6 FinPubU), które powstały  z zaciągniętych, a nie wykorzystanych na potrzeby budżetu (lub planowanych do spłaty lub wykupu, a nie spłaconych, wykupionych) kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.
Zaskakująca jest kwota wprowadzonych „oszczędności” – 4 mln złotych! 
Na Sali nie było osoby potrafiącej wyjaśnić zaistniałą sytuację. Kołakowski, burknął jedynie, co to ma do rzeczy! Naszym zdaniem ma. Oceniając poprzez pryzmat finansów domowych, niewiele wspólnego z gospodarnością ma gromadzenie nawet na lokatach niewykorzystanych kredytów.

Następnie z porządku zostały wycofane projekty uchwał dotyczące stref płatnego parkowania. Przedstawiane przez Urząd Gminy dokumenty zawierały zbyt dużo niedokładności, wymagały znacznej ilości poprawek na co radni w większości nie wyrazili zgody.
W projektach urzędnicy dalej nie widzą konieczności płatnych miejsc postojowych na ul. Kościuszki, ul. Jantarowej czy innych, gdzie wymuszenie rotacji pojazdów jest po prostu wskazane.

Podsumowując zakończoną sesję, martwi nas poszanowanie Statutu Gminy przez prowadzącego obrady, ale o tym innym razem…

13
Życie codzienne / Konsultacje społeczne
« dnia: Maj 01, 2018, 12:25:13 pm »
Czytając na fb Sami Swoi kłamliwy tekst nasuwa się myśl, że Jerzy Kołakowski wpadł w panikę z powodu konsultacji społecznych.
28 marca 2013 roku sprzedał też tylko lokale ( protokół – strony 7-11 http://bip.ustronie-morskie.pl/uploads/media/Sesja_nr_36_-_28.03.2013.pdf ). Radni poparli głos Wójta i Tomasza Grobli, którzy mówili o pro medycznym wykorzystaniu, podnosząc w większości karty do głosowania „za”. Dzisiaj obiekt z dużym prawdopodobieństwem będzie tylko w 1/3 związany z usługami medycznymi. 
Nie będziemy się za mocno zagłębiać w manipulacje językowe, ale kilka przykładów z owego tekstu:
1)   „Wójt Jerzy Kołakowski nie miał i nie ma w zamiarze likwidacji Ośrodka Zdrowia poprzez jego sprzedaż oraz gruntów przyległych do jego budynku.”, a kto ma?
2)   „Od 20 lat gabinety w ośrodku są prywatne.” – czyżby? Raczej w gabinetach gminnych jest prowadzona przez najemców działalność gospodarcza
3)   „Doktorzy Mieczysław Poniedziałek i Piotr Pawłowski wyrazili chęć wykupienia gabinetów z zamiarem kontynuacji swojej praktyki lekarskiej. Taką mieliby również możliwość stomatolodzy i położna, a w budynku pozostałaby jednostka GOPS, Klub TPD, Klub Uśmiech oraz apteka.” – z tym, że apteka jest już sprzedana, a lokale klubów mają osobne wejścia.
4)   „Chęć wykupu to nic innego jak starania o to, by nie przenosić gabinetów w inne miejsce.” – a to już prawdziwe cudo!
5)   „Pod tak fałszywie sformułowaną tezą z listą do podpisu dla Mieszkańców”-  dla przypomnienia treść wniosku znajduje się tutaj:
https://www.facebook.com/894873777299838/photos/pcb.1655950121192196/1655949557858919/?type=3&theater

http://www.ustronie-forum.pl/zycie-codzienne/odpowiedz-na-tendencyjny-artykul-939/msg17540/?topicseen#msg17540

6)   „Radni Porozumienia Razem nawet posiadając większość w Radzie Gminy nigdy zresztą nie zawnioskowali za takim rozwiązaniem.” – protokół z kontroli przeprowadzonej przez komisje rewizyjną, w której większość stanowili członkowie naszego klubu w wniosku końcowym wskazywali konieczność remontu, a w ostateczności sprzedaż.

http://bip.ustronie-morskie.pl/uploads/media/2016.11.04_-_Osrodek_Zdrowia_02.pdf

Sprzedaż obiektu, czy jak Pan Kołakowski ujmuje – lokali, zawsze z naszej strony warunkowana była przeprowadzeniem konsultacji społecznych i tego oczekujemy!

14
Życie codzienne / Koncert życzeń rozpoczęty!
« dnia: Kwiecień 29, 2018, 13:31:17 pm »
Wójt chwali się wysoką pozycją wniosku złożonego przez Gminę Ustronie Morskie na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną i znalazł się na trzeciej pozycji listy rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania z kasy Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego. Super!
Jednak podsumowując jest dość duże „ale”:
a)   1,53 mln przewidywany koszt inwestycji
b)   377 tys. dofinansowania (24% wartości całego zadania)
c)   750 tys planowany kredyt
d)   Różnica to wkład własny


Gmina zaciąga kredyt w wysokości 750 tys. zł żeby realizować budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, a w zasadzie do trzech domostw.

Czy naprawdę jest to inwestycja aż tak pierwszoplanowa żeby zadłużać Gminę? Jak często przejeżdża tam samochód, przechodzi człowiek?

Może inaczej. Ile kosztuje wybudowanie drogi z płyt betonowych wzorem Gminy Kołobrzeg, czy ostatnio również Dygowo?


15
Życie codzienne / Konsultacje społeczne
« dnia: Kwiecień 27, 2018, 20:36:39 pm »
Radna Bernadeta Borkowska zawnioskowała o wycofanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży terenu przy ośrodku zdrowia, uzasadniając odczytała pismo, pod którym blisko 900 mieszkańców złożyło podpisy oczekując konsultacji społecznych w sprawie „gminnego ośrodka zdrowia”.  Nieudolnie i nieskutecznie Przewodniczący Rady Basarab próbował zablokować przekazanie dokumentu, z dziesiątkami załączników – list z podpisami, Wójtowi ,nakazując złożenie ich w biurze podawczym. Na tym etapie sesji zwyciężyła dyscyplina klubowa i głosami radnych Samych Swoich uchwała pozostała w porządku obrad.
 
Głos mieszkańców zaskoczył Jerzego Kołakowskiego. Najpierw w omawianej sprawie wystąpiła  Pani Beata Szewczyk prosząc Wójta o wzięcie pod rozwagę setek głosów i zmianę decyzji. Kołakowski konfabulował, że mieszkańcy są wprowadzani w błąd. On nie chce sprzedać ośrodka zdrowia. Zamierza sprzedać tylko lokale lekarzom. Zmienia się prawo, lekarze będą musieli dostosować gabinety do nowych wymogów argumentował. Basarab przerywając Wójtowi dołożył, że nie sprzedają nieruchomości tylko udziały. Nie wytrzymał Sołtys Krzysztof Szydłowski, który w krótkiej logicznej wypowiedzi uzasadnił dlaczego nie zgadza się z proponowanym pomysłem, oświadczył, że nie da się wprowadzić w błąd bo dokładnie wie co oznacza zwiększenie udziałów, również o sprzedaży ośrodka zdrowia zabrany glos był bardzo wyraźny. Jego zdanie uzyskało gromkie brawa. Chwilę później Jerzy Kołakowski opuścił salę obrad. Powrócił niewiele przed czasem procedowania spornego projektu uchwały, który był jednym z końcowych punktów sesji. Po blisko czterech godzinach obrad i dwudziestominutowej przerwie przed uchwałą w sprawie zbycia nieruchomości Kołakowski oznajmił bez jakiegokolwiek uzasadnienia, że wycofuje projekt uchwały.

Gratulujemy Państwu mobilizacji i społecznej aktywności. Dwa dni wystarczyły, żeby wymagane co, najmniej 15% mieszkańców obszaru objętego konsultacjami posiadających czynne prawo wyborcze z terenu Gminy Ustronie Morskie poparło i spowodowało ważność wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych, który mimo wszystko zrobił wrażenie nawet na Wójcie.

Czekamy na pismo zwrotne od Jerzego Kołakowskiego, który ma 30 dni na rozpoznanie sprawy.
Musicie Państwo wiedzieć, że  Wójt rozpatruje wniosek, uwzględniając zasadność przeprowadzenia konsultacji, w tym głównie celowość przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej oraz racjonalność kosztów proponowanych form konsultacji.

Co „wytworzy się” w jego Głowie czas pokaże? Przewodniczący Rady w kuluarach zacytował enigmatyczną sentencję: „czasami trzeba zrobić krok do tyłu, żeby następnie wykonać dwa w przód”

Będziemy Państwo informować. Sesja była rejestrowana, dlaczego nie uruchomiono transmisji online piszcie do Tomasza Grobla, Andrzeja Basarab. Adresy mailowe: sekretarz@ustronie-morskie.pl, rada.gminy@ustronie-morskie.pl.                           
Może Wam uda się uzyskać odpowiedź.

Pozdrawiamy
Porozumienie Razem
Strony: [1] 2 3 ... 9