Witaj na Forum. Zaloguj się lub Załóż konto.

Ustronie Morskie noclegi blisko morza  e-wczasy.pl  Noclegi Ustronie Morskie

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Grzegorz Pytloch

Strony: [1]
1
Życie codzienne / Niejasna poprawka uchwały. Potrzebna, czy nie?
« dnia: Sierpień 05, 2014, 19:53:20 pm »
Tak.Pani Mieszkanka kimkolwiek jest nie chce aby gminą zarządzał jakiś tam Pytloch. Oczywiście. Czepiam się? TAK.Urzędu?TAK.Wójta?TAK.

Jak to wygląda? "Króciutko" wyjaśnię. Poprosiłem o dokumenty - każdy z nas ma takie prawo na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Czy je dostałem? Nie. Czemu? Bo nie, bo wójt i sekretarz blokują pewne informacje. Czemu? Może powód znajdziecie Państwo poniżej.

UCHWAŁA NR IX/49/2011 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
§ 5. Za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego: 2) przez rzut poziomu innych obiektów budowlanych - 1,00 zł

Dziwnym trafem, do rady trafił projekt uchwały wójta, którym obniżono opłaty z tego tytułu o 90%. Dziwna inicjatywa, prawda?Ile powstało w tym czasie obiektów zajmujących pas drogowy? Oba pytania są retoryczne w tym wątku, ale może np. radny Dymański bedący użytkownikiem PF to wyjasni, bo jestem tego przeogromnie ciekaw... Dla porównania, obowiązująca stawka w Kołobrzegu to 2,00 zł za 1 m2 dziennie. Jakimi przesłankami kierował się wnioskodawca  czyli chyba wójt, a radni czy i jakie mieli wątpliwości? Mieli?

Uchwała Nr LI/361/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 maja 2014 r.zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego; Umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
1) obiekt budowlany, w tym elementy elewacji wychodzące poza podstawowy obrys budynku m.in. balkony, schody, gzymsy, rynny itp. (za 1 m² rzutu poziomego x 1 dzień) - 0,10 zł;

Pytanie ile m2 zajmują potencjalnie wykusze, nawisy, balkony i rynny w tym wypadku (a ile zajmują bo tego nie wiemy bo informacje urząd wręcz utajnia)?

Mieszkańcy ulicy wiedzą przez jak długi czas prowadzone były prace, zamykana ulica, budowane przyłącza itp. za to wójt winien był pobrać opłaty. Pobrał? Nie wiadomo, bo z pełnym poswięceniem broni tych informacji. Powinien je pobrać na takich zasadach:

§ 1. Uchwala się stawki opłat pobieranych przez Wójta Gminy Ustronie Morskie za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych w celach o których mowa w §1 pkt.
1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 6,00 zł
2) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00 zł
2. Za zajęcie 1 m2 jezdni o nawierzchni nieutwardzonej ustala się następujące stawki opłat:
1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 3,00 zł
2) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 5,00 zł
3. Stawki określone w ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych
i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
4. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1,2,3 ustala się stawkę opłat za każdy dzień
zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego w wysokości - 2,00 zł.
5. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się następujące stawki
roczne opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia:
1) w pasie drogowym na obszarze zabudowanym - 80,00 z
ł


A może nawet te nędzne, zaniżone kwoty nie są pobierane? Jakby nie było, jeśli jest inaczej, niż być powinno być to jest to ściśle uregulowane prawem co z osobą piastującą funkcje publiczną powinno się stać i z jakiego konkretnie powodu.

 Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:

1.      nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo ustalenie takiej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;

2.      niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;

3.      niezgodne z przepisami umorzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych, odroczenie jej spłaty lub rozłożenie spłaty na raty albo dopuszczenie do przedawnienia tej należności;

Można dopasować taką sytuację jaka nam w tej chwili pasuje, bo informacji nikt nie chce udzielić.

Jaka kara?
Kary i skutki przypisania odpowiedzialności

Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są:
1.      upomnienie,
2.      nagana,
3.      kara pieniężna,
4.      zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie można wykonać, jeżeli od dnia uprawomocnienia się orzeczenia upłynęły 2 lata.
Konsekwencją przypisania odpowiedzialności jest obowiązek zwrotu, na rzecz Skarbu Państwa, zryczałtowanych kosztów postępowania a także wpisanie do rejestru osób odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Kto może wszcząć postepowanie?

Procedura
Postępowanie wszczyna rzecznik dyscypliny finansów publicznych - pełniący funkcję oskarżyciela, na podstawie zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych Do złożenia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych uprawnione a jednocześnie zobowiązane są następujące podmioty:
1.      kierownik jednostki sektora finansów publicznych czyli wójt więc to raczej w grę nie wchodzi
2.       organ sprawujący nadzór nad jednostką sektora finansów publicznych - to jest możliwe o ile dostanie informację
3.       organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego - rada gminy, ale wątpię, żeby mieli odwagę
4.      komisja stała organu stanowiącego samorządu terytorialnego - jak wyżej

I proszę mi nie zarzucać bicia piany, bo to są poważne sprawy i potencjalnie poważne zarzuty. Oczywiście - inwestor chyba jest niczemu nie winien, bo tylko działa w granicach prawa i na podstawie rozstrzygnięć organu, w tym wypadku wójta bo on zarządza ulica Kościuszki.

2
Życie codzienne / anonim
« dnia: Kwiecień 03, 2014, 10:17:47 am »
Szanowny Anonimie!
W związku z tym, że napisałeś donos na mnie i moją rodzinę informuję Cię, że Cię QRWA znajdę, a jak Cię znajdę, to odczujesz co znaczy rozjuszony i WQRWIONY rodzic. Jeśli masz coś do napisania, to podpisz się - odwagi!

Mam nadzieję, że osoby postronne które przeczytały ten post nie czują się urażone językiem jakiego użyłem, ale w pełni oddaje on konsekwencje, jakie ta osoba poniesie, mam też nadzieję, że informacja niniejsza trafi w jakiś sposób to zainteresowanego. Mam również nadzieję, że administrator nie usunie postu lub go nie edytuje w sposób zaprzeczający celowi jego publikacji.

PS. Na mój wniosek linie papilarne zostały zabezpieczone i jestem przekonany, że znajdą swego właściciela. Sprawa trafiła oczywiście do właściwego organu.

3
Kawiarnia / Pomoc dla Domu Dziecka w Białogardzie
« dnia: Styczeń 05, 2014, 14:33:42 pm »
Witajcie. Dziś byliśmy w Domu Dziecka w Białogardzie. Zawieźliśmy tam trochę słodyczy, ubrań i zabawek i chcieliśmy się trochę dowiedzieć o dzieciach które tam mieszkają i ich potrzebach. Cóż...potrzeba wszystkiego co materialne i co pomoże zapewnić namiastkę normalności. Potrzeba ubrań, obuwia i fajnych, kreatywnych zabawek. Brakuje tego co młodsze i starsze dzieci w normalnej rzeczywistości maja szansę posiadać. Podopiecznymi placówki jest trzydzieścioro dzieci (chłopcy i dziewczynki) w wieku od 3 do 17 lat. Potrzeba niewiele, żeby wywołać uśmiech na ich twarzach. Każdy z nas ma w domu masę porządnych, nieużywanych już ubrań i przedmiotów, które zwyczajnie zabierają miejsce. W nadchodzącym tygodniu dostaniemy szczegółową listę dzieci (płeć, wzrost, budowa ciała, rozmiar stopy) dzięki czemu da się wycelować z odzieżą. Co poza tym? Przyda się jakiś sprawny telewizor na świetlicę, działający i posiadający legalne oprogramowanie komputer, może telefon komórkowy, mp3 czy radio z cd. Dla nas przedmioty codziennego użytku, wymieniane regularnie na nowe, coraz bardziej wypasione i nowoczesne modele, dla nich rzeczy niedostępne. Słodycze, kredki, zeszyty, mazaki, markery...Można wymieniać i wymieniać, sami to rozumiecie.
W kolejny wekeend 11-12.01.2014 mamy zamiar jechać tam znowu. Jeśli możecie i chcecie wspomóc dzieciaki, to w naszym biurze w Kołobrzegu, Officium Zarządzanie Nieruchomościami przy ul. Kniewskiego 23/20 lub w Ustroniu Morskim przy ul. Osiedlowej 1a, możecie zostawić coś dla nich wraz z swoimi danymi jako darczyńców. Mamy nadzieję, że wspólnie pomożemy dzieciakom i że uda się to robić cyklicznie? Jeśli możecie, przekażcie to dalej swoim znajomym, każda pomoc i gest sie przyda.

Na koniec - jest osoba w Ustroniu Morskim, która od dłuższego czasu w pomoc tej placówce jest zaangażowana (może jest ich więcej, ale ja znam tylko tę jedną) - to Marcin Walkowiak i w zasadzie to nasze przedświąteczne z nim spotkanie zainspirowało moją Żonę, do wdrożenia planu, który miała od dawna. Marcin - pozdrowienia  :)

Kontakt w sprawie: biuro@officium.kolobrzeg.pl lub 509 435 695

Strony: [1]